SOLDUS d.o.o.

Radnička cesta 27

10000 Zagreb , Hrvatska

Uredite i dopunite profil ove tvrtke

Opisna aktivnost

izvođenje investicijskih radova u zemlji i inozemstvu građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem poslovanje nekretninama istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem promidžba (reklama i propaganda) sluge marketinga računalne i srodne djelatnosti djelatnost informacijskog društva iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo poljoprivreda, lov i usluge povezane s njima proizvodnja hrane i pića proizvodnja duhanskih proizvoda proizvodnja tekstila proizvodnja odjeće; dorada i bojenje krzna štavljenje i obrada kože; proizvodnja kovčega i torbi, ručnih torbica, sedlarskih i remenarskih proizvoda i obuće prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira izdavačka djelatnost proizvodnja, promet, iznajmljivanje i umnožavanje video i audio materijala umnožavanje snimljenih zapisa proizvodnja proizvoda koksnih peći proizvodnja naftnih derivata proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje proizvodnja parfema proizvodnja proizvoda od gume i plastike proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva i opreme proizvodnja strojeva za proizvodnju i korištenje mehaničke energije proizvodnja alatnih strojeva proizvodnja aparata za kućanstvo proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo proizvodnja uredskih strojeva i računala proizvodnja električnih strojeva i aparata proizvodnja radiotelevizijskih i komunikacijskih aparata i opreme proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica proizvodnja motocikla i bicikla proizvodnja namještaja proizvodnja nakita i srodnih proizvoda proizvodnja glazbenih instrumenata proizvodnja sportske opreme proizvodnja igara i igračaka reciklaža računovodstveni i knjigovodstveni poslovi kupnja i prodaja robe trgovačko posredovanje u domaćem i inozemnom prometu zastupanje stranih tvrtki javni cestovni prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu prekrcaj tereta skladištenje robe

Opće informacije

Godina osnivanja: 2006

www : http://www.soldus.hr

OIB : 48865649031

Vrsta lokacije : Sjedište

Brand/Robne marke

Zaposlenici

Na lokaciji
od 100 do 249
Tvrtka
Nepoznato
Ukupno grupa
Nepoznato

Prihod

2013 : Od 5 do 10 milijuna EUR

Aktivnosti

P = Proizvođač, D = Distributer, S = Usluga

Produkt post (Opis proizvoda)

Ova tvrtka nije dodala nijedan proizvod

Uprava i rukovoditelji

Nenad Gorščak

direktor

Novosti

Ova tvrtka nije dodala nikakve novosti