Tvrtke, poslovni subjekti - Stoka, stočarstvo i ribe, ribarstvo - Hrvatska

Suzite pretragu
Discover our Trusted Top Suppliers

HRVATSKE ŠUME d.o.o.

VETERINARSKA STANICA VRBOVEC d.o.o.

TAJER d.o.o.

AGRIMARE d.o.o.

Zelendvor d.d.

ŽITO d.o.o.

K.R. VILI d.o.o.

OSTRIGA d.o.o.

VETERINARSKA AMBULANTA VET PLUS d.o.o.

PERFEX-PERADARSTVO d.o.o.

ADRIA OCTOPUS d.o.o.

OVINA d.o.o.

AMMI-BELJE d.o.o.

KLAS doo BENIČANCI

VETERINARSKA AMBULANTA d.o.o.

VETERINARSKA STANICA SESVETE d.o.o.

PIL-PAL d.o.o.

PAG d.o.o.

HOST d.o.o.

VETERINARSKA STANICA BJELOVAR d.o.o.

RATARSTVO d.o.o.

GALA d.o.o.

GROSIP d.o.o.

VETERINARSKA STANICA JASTREBARSKO d.o.o.

DELTA-INŽENJERING d.o.o.

VETERINARSKA STANICA ĐURĐEVAC d.o.o.

S.S.B. d.o.o.

VETERINARSKA STANICA d.o.o.

A & B d.o.o.

VETERINARSKA STANICA VELIKA GORICA d.o.o.

VETERINARSKA STANICA KRIŽEVCI d.o.o.

RIBA d.d.

PIK VRBOVEC-MESNA INDUSTRIJA d.d.

ŠPEHAR-COMMERCE d.o.o.

KUTJEVO d.d.

VETERINARSKA STANICA ČAZMA d.o.o.

MARHA d.o.o.

PAMEKS d.o.o.

BERO d.o.o.

BIMAL d.o.o.

SATNICA MILK d.o.o.

KARAULA VETERINARSKA AMBULANTA d.o.o.

PERFA d.o.o.

RIBARSTVO d.d.

TAMARACOM d.o.o.

ALDEN d.o.o.

FARMALAND d.o.o.

TONINI d.o.o.

PETRIČEVIĆ d.o.o.

PET CENTAR d.o.o.

MIRNA d.d.

VETERINARSKA STANICA NOVI MAROF d.o.o.

NUJIĆ MARKO d.o.o.

BARIČEVIĆ d.o.o.

PP ORAHOVICA d.o.o.

JASINJE dd u stečaju

OGAR-COMMERCE d.o.o.

KOMUNALNO ANTUS d.o.o.

Veterinarska ambulanta Kooperacija d.o.o.

Veterinarska Ambulanta Pokupsko Cerje d.o.o.

VETERINARSKA AMBULANTA DVOR d.o.o.

VETERINARSKA AMBULANTA IMOTSKI d.d.

VETERINARSKA AMBULANTA KORENICA d.d.

VETKOOP d.o.o.

VETERINARSKA STANICA VUKOVAR d.d.

VETERINARSKA STANICA d.o.o.

ANDI d.o.o.

SITOTISAK I DIZAJN CVIRN d.o.o.

RIBA-MLJET d.o.o.

VERENO d.o.o.

Veterinarska stanica VETAM d.o.o.

VETERINAR d.o.o.

VETERINARSKA STANICA BELI MANASTIR d.o.o.

VETERINARSKA STANICA GVOZD d.o.o.

VETERINARSKA AMBULANTA KAŠTELA d.o.o.

VETERINARSKA AMBULANTA OBROVAC d.d.

VETERINARSKA AMBULANTA PAG d.o.o.

VETERINARSKA AMBULANTA PLOČE d.o.o.

VETERINARSKA AMBULANTA PHAROS d.o.o.

Povratak na vrh
Izdvojite sve Stoka, stočarstvo i ribe, ribarstvo poslovnih subjekata specijaliziranih u sektoru korištenjem Kompass lokalne baze poduzeća I njenih opcija pretrage. Izdvojite opsežne podatke o « djelatnosti » poduzeća specijaliziranih u sektoru korištenjem Kompass hrvatske i svjetske baze podataka i poslovnih informacija, kao i njenih opcija pretrage.
Prisutan u više od 60 država, Kompassov globalni direktorij kompanija besplatno omogućava pravne i financijske pouzdane i intenzivno ažurirane podatke. Za svaku firmu izlistanu u našoj bazi podataka i informacija, pristupi broj zaposlenih, asortiman proizvoda ili usluga, poštansku adresu i bar jedan telefonski broj bit će dostupan. Ovih višestrukih kriterija predstavljaju osnovu izvođenja za vaše komunikacijske aktivnosti: pravni status, datum osnivanja, prihod, tko je tko, broj telefona, adrese poslovnih jedinica, i više…
Easylist je jednostavna baza firmi i ujedno rješenje koje vam omogućuje jednostavno izdvajanje vaših skupina potencijalnih kupaca uz poslovnu Bt2B Kompass bazu poslovnih podataka i informacija. Izradi jednostavno vlastitu datoteku kontakata koje ćete trebati za vlastite strategije akvizicije potencijalnih klijenata i e-mail kampanje. Zahvaljujući modulu Easylist, u mogućnosti ste jednostavno definirati, kvalificirati i identificirati svoje kontakte. Probaj EASYLIST, on-line rješenjeuslugu za prospekciju designed by Kompass