Tvrtke, poslovni subjekti - Usluge istraživanja i ispitivanja - Hrvatska

Suzite pretragu
Discover our Trusted Top Companies

ENTER KOMUNIKACIJE d.o.o.

VETERINARSKA STANICA KOPRIVNICA d.d.

ELEKTROPROJEKT d.d.

TPK-ZAVOD d.d.

EUROINSPEKT - DRVOKONTROLA d.o.o.

ELEKTRODA ZAGREB d.d.

NEPTUN SUB d.o.o.

CENTAR ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA d.o.o.

KOMUNALAC d.o.o.

PROJEKT POREČ d.o.o.

TISSA d.o.o.

MARE NOSTRUM CROATICUM d.o.o.

KINGTRADE d.o.o.

COLAS HRVATSKA d.d.

RIJEKAPROJEKT-GEOTEHNIČKO ISTRAŽIVANJE d.o.o.

ERA KOMERC d.o.o.

FIN-EKONOMIKA d.o.o.

ZAGREBAČKI CENTAR ZA ZAŠTITU OD POŽARA I ZAŠTITU NA RADU d.o.o.

ENERGOZAVOD-ZAŠTITA d.o.o.

A. B. E. INŽENJERING d.o.o.

AUTO-REMETINEC d.d.

ZAGREBINSPEKT d.o.o.

STP d.o.o.

KONČAR - INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU d.d.

HIDRO.LAB. d.o.o.

BAOTIĆ d.d.

TRANSPORTKOMERC G.I.U.

INVESTINŽENJERING d.o.o.

CROATIAINSPECT d.o.o.

INA d.d.

ANTIPIROS d.o.o.

CROSCO d.o.o.

ING-ATEST d.o.o.

ZIT d.o.o.

IPR d.o.o.

K & K PROMOCIJA d.o.o.

P Z C VARAŽDIN d.d.

Bc Institut d.d.

ZAVAR d.o.o.

SUN ARH d.o.o.

LT PLAN d.o.o.

TISAN d.o.o.

INFO-ŠOP d.o.o.

KOMED d.o.o.

NERETVANSKA KONTROLA PLOČE

BIOINSTITUT d.o.o.

GEODETSKI ZAVOD RIJEKA d.d.

C.T.B. d.o.o.

MENS d.o.o.

METEO CENTAR d.o.o.

DATA PRESS d.o.o.

METAL KOLOR d.o.o.

EKONERG d.o.o.

EKOGRAM d.o.o.

EKSPERT d.o.o.

Gfk - Centar za istraživanje tržišta d.o.o.

GEOEXPERT-I.G.M. d.o.o.

PROMOPLUS MARKETING d.o.o.

TBWA ZAGREB d.o.o.

FUCHS MAZIVA d.o.o.

ZADAR CONTROL d.o.o.

RAFINERIJA NAFTE BOSANSKI BROD-ZAGREB d.o.o.

DUHANSKI INSTITUT ZAGREB d.d.

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Fidelta d.o.o.

CROATIASTOČAR G.I.U.

OPTIMAPHARM d.o.o.

ZAŠTITAINSPEKT d.o.o.

ZAVOD ZA INTEGRALNU KONTROLU d.o.o.

INTERCON DUBROVNIK turistička i pomorska agencija d.o.o.

PONT d.o.o.

INTRACO d.o.o.

M K S Inženjering d.o.o.

IPSOS PULS d.o.o.

INSTITUT IGH d.d.

Institut za elektroprivredu i energetiku d.d.

MI MARIS d.o.o.

EUROINSPEKT-OSIJEK d.o.o.

ATIR d.o.o.

HIDROINŽENJERING d.o.o.

GIM d.o.o.

Povratak na vrh
Izdvojite jednostavno Usluge istraživanja i ispitivanja kompanija specijaliziranih u sektoru uz Kompass globalne baze poduzeća I njenih alata odabira. Potražite važne poslovne informacije o « djelatnosti » firmi specijaliziranih u sektoru uz Kompass hrvatske i svjetske baze podataka i poslovnih informacija, kao i njenih opcija pretrage.
Prisutan u više od 60 država, Kompassov međunarodni baza firmi besplatno pruža pravne i financijske pouzdane i regularno ažurirane podatke. Za svaku firmu izlistanu u našoj bazi podataka i informacija, potraži opisnu djelatnost, bar jednog člana uprave i bar jedan telefonski broj bit će vidljiv. Ovih nekoliko kriterija predstavljaju osnovu uspjeha za vaše komunikacijske aktivnosti: datum osnivanja, tko je tko u kompaniji, usluge, pravni status, promet, i više…
Sastavite vlastitu ciljanu listu izglednih kupaca pomoću modula Easybusiness, neophodnog Kompass B2B platforme kojom kreirate ciljnu skupinu poduzeća širom svijeta. Identificirajte efikasno upravo one potencijalne prospekte pomoću mnogo filterima pretrage koje su vam dostupne. Zahvaljujući modulu EASYBUSINESS, upravljajte svoje tržište, usmjeravajte svoje poslovne relacije i pravovremeno reagirajte na tržišne promjene. Probajte EASYBUSINESS, prospekcijski alat razvijeno u Kompassu