Tvrtke, poslovni subjekti - Usluge istraživanja i ispitivanja - Hrvatska

Suzite pretragu
Discover our Trusted Top Suppliers

ELEKTRODA ZAGREB d.d.

NEPTUN SUB d.o.o.

CENTAR ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA d.o.o.

KINGTRADE d.o.o.

MARE NOSTRUM CROATICUM d.o.o.

INETEC-Institut za nuklearnu tehnologiju d.o.o.

ĐURO ĐAKOVIĆ CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ d.o.o.

RAFINERIJA NAFTE BOSANSKI BROD-ZAGREB d.o.o.

TERMIKA d.o.o.

AGROKONTROLA d.o.o.

DINAMIKA d.o.o.

INAGIP d.o.o.

VATROZAŠTITA d.o.o.

COMMINUS d.o.o.

MEGON d.o.o.

TOPOMATIKA d.o.o.

VISOR d.o.o.

HERKON doo Mostar - Glavna podružnica Ploče

HAMOWA-HIDRO TPK d.o.o.

SAYBOLT PAN ADRIATIKA d.o.o.

ECOINA d.o.o.

EMES d.o.o.

DELTAMEDIA d.o.o.

TIM d.o.o.

ZAVOD ZA ZAVARIVANJE I TOPLINSKU TEHNOLOGIJU d.o.o.

ŽITOZAJEDNICA d.o.o.

VAGOTEHNA d.o.o.

VAGRAD d.o.o.

GEOEXPERT-GEOMEHANIKA, TEMELJENJE, BRANE d.o.o.

AUTOMEHANIKA SERVISI d.d.

ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.

KONTROL BIRO d.o.o.

VIK-HR d.o.o.

INSTITUT IGH d.d.

Institut za elektroprivredu i energetiku d.d.

MI MARIS d.o.o.

WIZART d.o.o.

IPSOS PULS d.o.o.

EUROINSPEKT-OSIJEK d.o.o.

ELEKTROPROJEKT d.d.

CROATIA-TEHNIČKI PREGLEDI d.o.o.

METRON INSTRUMENTS d.o.o.

RiEKO - LAB d.o.o.

SLAVONIJATRANS TEHNIČKI PREGLEDI d.o.o.

SUPRA NET d.o.o.

ERA KOMERC d.o.o.

RIJEKAPROJEKT-GEOTEHNIČKO ISTRAŽIVANJE d.o.o.

PROJEKT POREČ d.o.o.

TISSA d.o.o.

Gfk - Centar za istraživanje tržišta d.o.o.

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

COLAS HRVATSKA d.d.

Fidelta d.o.o.

PROMOPLUS MARKETING d.o.o.

FUCHS MAZIVA d.o.o.

BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o.

FIN-EKONOMIKA d.o.o.

TELITAL MOBITEL d.o.o.

EKO d.o.o.

TPA održavanje kvaliteta i inovacija d.o.o.

SAIPEM S.p.A.

TEHNOZAŠTITA d.o.o.

LATOR d.o.o.

GEODIS-ZAGREB d.o.o.

GEOEXPERT-I.G.M. d.o.o.

BK DESIGN d.o.o.

HCR-CTRO d.o.o.

VENTA OPREMA d.o.o.

USCS d.o.o.

MARTING d.o.o.

ELABO d.o.o.

TEHNIČKI SERVIS d.o.o.

TEHNOEKSPERT d.o.o.

GEODETSKI ZAVOD d.d.

BRODOTROGIR d.d.

EUROINSPEKT EUROTEXTIL d.o.o.

AVAK d.o.o.

AUTOMEHANIKA d.o.o.

SISTEMPROJEKT d.o.o.

HIDROPLAN d.o.o.

OTIS DIZALA d.o.o.

Povratak na vrh
Izdvojite jednostavno Usluge istraživanja i ispitivanja kompanija specijaliziranih u sektoru uz Kompass globalne baze poduzeća I njenih alata odabira. Potražite važne poslovne informacije o « djelatnosti » firmi specijaliziranih u sektoru uz Kompass hrvatske i svjetske baze podataka i poslovnih informacija, kao i njenih opcija pretrage.
Prisutan u više od 60 država, Kompassov međunarodni baza firmi besplatno pruža pravne i financijske pouzdane i regularno ažurirane podatke. Za svaku firmu izlistanu u našoj bazi podataka i informacija, potraži opisnu djelatnost, bar jednog člana uprave i bar jedan telefonski broj bit će vidljiv. Ovih nekoliko kriterija predstavljaju osnovu uspjeha za vaše komunikacijske aktivnosti: datum osnivanja, tko je tko u kompaniji, usluge, pravni status, promet, i više…
Sastavite vlastitu ciljanu listu izglednih kupaca pomoću modula Easybusiness, neophodnog Kompass B2B platforme kojom kreirate ciljnu skupinu poduzeća širom svijeta. Identificirajte efikasno upravo one potencijalne prospekte pomoću mnogo filterima pretrage koje su vam dostupne. Zahvaljujući modulu EASYBUSINESS, upravljajte svoje tržište, usmjeravajte svoje poslovne relacije i pravovremeno reagirajte na tržišne promjene. Probajte EASYBUSINESS, prospekcijski alat razvijeno u Kompassu