ĐURO ĐAKOVIĆ TRADE doo Slavonski Brod

Mile Budaka 1
35000 Slavonski Brod
Hrvatska

Online kupnja podataka i kompanijskih lista

Osnovne informacije ĐURO ĐAKOVIĆ TRADE doo Slavonski Brod

Poslovna aktivnost

plasman hrvatskih proizvoda na inozemno tržište, marketing, usluge prevođenja, konzultantske usluge za izradu marketing i propagandnog materijala, vođenje leasing poslova sa snagama IFORa i NATOa za Đuro Đaković Holding

Opće informacije

Godina osnivanja
OIB 050005495
Pravni oblik Limited Liability Company
Temeljni kapital 470.000 HRK
Vrsta tvrtke Glavni ured
OIB HR72836081238
Fax +385 35 447525
Web stranica http://www.dd-trade.com

Banka(e)

 • Raiffeisenbank Austria

Ključni pokazatelji ĐURO ĐAKOVIĆ TRADE doo Slavonski Brod

Zaposlenici

 • Tvrtka

  od 20 do 49 Zaposlenih

Prihod

 • 2016

  Od 500 000 do 1 milijuna EUR

 • 2015

  Od 1 do 2 milijuna EUR

 • 2014

  Od 1 do 2 milijuna EUR

Rukovoditelji ĐURO ĐAKOVIĆ TRADE doo Slavonski Brod

Uprava i rukovoditelji

Davorin Sedmak

direktor

Moglo bi vas još zanimati: