ALARM d.o.o.

Vlahe Bukovca 7
10430 Samobor
Hrvatska

Online kupnja podataka i kompanijskih lista

Osnovne informacije ALARM d.o.o.

Poslovna aktivnost

servis i prodaja uređaja, aparata i opreme protupožarne zaštite i zaštite na radu

Opće informacije

Godina osnivanja
OIB 080188635
Pravni oblik Limited Liability Company
Temeljni kapital 40.000 HRK
Vrsta tvrtke Glavni ured
OIB HR60219107519
Fax +385 1 3363997
Web stranica http://www.alarm.hr

Banka(e)

 • Raiffeisenbank Austria

Ključni pokazatelji ALARM d.o.o.

Zaposlenici

 • Tvrtka

  od 0 do 9 Zaposlenih

Prihod

 • 2016

  Ispod 500 000 EUR

 • 2015

  Ispod 500 000 EUR

 • 2014

  Ispod 500 000 EUR

Rukovoditelji ALARM d.o.o.

Uprava i rukovoditelji

Kustić Aleksandar

direktor

Moglo bi vas još zanimati: