AMBASADA FILM d.o.o.

Masarykov put 10
20000 Dubrovnik
Hrvatska

Online kupnja podataka i kompanijskih lista

Osnovne informacije AMBASADA FILM d.o.o.

Poslovna aktivnost

Snimanje filmova i videofilmova

Opće informacije

Godina osnivanja
OIB 090006742
Pravni oblik Limited Liability Company
Temeljni kapital 20.000 HRK
Vrsta tvrtke Glavni ured
OIB HR42332462196
Fax +385 20 400450
Web stranica http://www.embassyfilms.com

Banka(e)

 • Raiffeisenbank Austria

Ključni pokazatelji AMBASADA FILM d.o.o.

Zaposlenici

 • Tvrtka

  od 0 do 9 Zaposlenih

Prihod

 • 2016

  Od 500 000 do 1 milijuna EUR

 • 2015

  Od 2 do 5 milijuna EUR

 • 2014

  Od 5 do 10 milijuna EUR

Rukovoditelji AMBASADA FILM d.o.o.

Uprava i rukovoditelji

Erika Milutin

direktor

Aktivnosti AMBASADA FILM d.o.o.

Aktivnosti / djelatnosti

 • Proizvođač
 • Distributer
 • Davatelj usluga

Moglo bi vas još zanimati: