Kompass - Professionnel Online kupnja podataka i kompanijskih lista

Moglo bi vas još zanimati:

  • Kompass omogućava:
  • Nacionalnu i globalnu prisutnost na tržištima više od 60 zemalja!
  • Pristup detaljnim i ažurnim kompanijskim informacijama lokalno i globalno
  • Pristup opsežnim i dobro indeksiranim bazama poslovnih subjekata