Contact - APA d.o.o.

Trg Kneza Višeslava 6
23000 Zadar

Hrvatska

Fax +385 23 220086

Legal information - APA d.o.o.

Nature Glavni ured
Godina osnivanja
Pravni oblik Limited Liability Company
Activity
Temeljni kapital 20.000 HRK
OIB 060072784
OIB HR30329501051
No employees od 0 do 9 Employees
Kompass ID? HR102888

Poslovna aktivnost APA d.o.o.

Projektiranje svih vrsta objekata visokogradnje, izrada stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola za građevine visokogradnje. Konzalting savjetovanje pri projektiranju, ugovaranju građenja i gradnji, Stručni nadzor, Tehničko savjetovanje investi

Location -  APA d.o.o.

Opće informacije  APA d.o.o.

Banka(e)

Privredna banka

Rukovoditelji APA d.o.o. Preuzmite popis rukovoditelja i članova uprave

Mladen Kolega

član uprave

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Ključni pokazatelji  APA d.o.o.

Aktivnosti  APA d.o.o.

Proizvođač Distributer Davatelj usluga

Aktivnosti / djelatnosti