Kompass - Professionnel Online kupnja podataka i kompanijskih lista

Ukratko:

sudska vještačenja, knjigovodstvene revizije, procjene imovine kod hipotekarnih kredita i dokapitalizacija tvrtki

Opće informacije

Banka(e)

 • Croatia banka: 2485003-1100203060

Ključni pokazatelji

Zaposlenici

 • Na lokaciji

  od 0 do 9 Zaposlenih

 • Tvrtka

  od 0 do 9 Zaposlenih

Prihod

 • 2013

  Ispod 500 000 EUR

Rukovoditelji

Uprava i rukovoditelji

 • Siniša Babić

  direktor

 • B. B.

  član uprave

Moglo bi vas još zanimati:

 • Kompass omogućava:
 • Nacionalnu i globalnu prisutnost na tržištima više od 60 zemalja!
 • Pristup detaljnim i ažurnim kompanijskim informacijama lokalno i globalno
 • Pristup opsežnim i dobro indeksiranim bazama poslovnih subjekata