BELCOM d.o.o.

Karla Vipauca 17
22000 Šibenik
Hrvatska

Online kupnja podataka i kompanijskih lista

Osnovne informacije BELCOM d.o.o.

Poslovna aktivnost

Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

Opće informacije

Godina osnivanja
OIB 060041679
Pravni oblik Limited Liability Company
Temeljni kapital 20.000 HRK
Vrsta tvrtke Glavni ured
OIB HR49499262868
Fax +385 22 330334

Banka(e)

 • Raiffeisenbank Austria

Ključni pokazatelji BELCOM d.o.o.

Zaposlenici

 • Tvrtka

  od 0 do 9 Zaposlenih

Prihod

 • 2016

  Ispod 500 000 EUR

 • 2015

  Ispod 500 000 EUR

 • 2014

  Ispod 500 000 EUR

Rukovoditelji BELCOM d.o.o.

Uprava i rukovoditelji

Branko Budiša

član uprave

Aktivnosti BELCOM d.o.o.

Moglo bi vas još zanimati: