CREDO CENTAR d.o.o.

Ulica grada Vukovara 269/d
10000 Zagreb
Hrvatska

Online kupnja podataka i kompanijskih lista

Osnovne informacije CREDO CENTAR d.o.o.

Poslovna aktivnost

keramikom, parketima, kupaonicama i kaminima

Opće informacije

Godina osnivanja
OIB 080025896
Pravni oblik Limited Liability Company
Temeljni kapital 823.000 HRK
Vrsta tvrtke Glavni ured
OIB HR27974958870
Fax +385 1 3436975
Web stranica http://www.credo-centar.hr

Banka(e)

 • Hypo Alpe-Adria-Bank

Ključni pokazatelji CREDO CENTAR d.o.o.

Zaposlenici

 • Tvrtka

  od 20 do 49 Zaposlenih

Prihod

 • 2016

  Od 2 do 5 milijuna EUR

 • 2015

  Od 2 do 5 milijuna EUR

 • 2014

  Od 1 do 2 milijuna EUR

Rukovoditelji CREDO CENTAR d.o.o.

Uprava i rukovoditelji

Ivica Dilber

direktor

Aktivnosti CREDO CENTAR d.o.o.

Aktivnosti / djelatnosti

 • Proizvođač
 • Distributer
 • Davatelj usluga

Moglo bi vas još zanimati:

Moglo bi vas još zanimati: