CROATIA OSIGURANJE d.d.

Contact - CROATIA OSIGURANJE d.d.

Jagićeva 33
10000 Zagreb

Hrvatska

Fax +385 1 6332044

Legal information - CROATIA OSIGURANJE d.d.

Nature Glavni ured
Godina osnivanja
Pravni oblik Joint Stock Company
Describe your Company and attract Business opportunities
Temeljni kapital 601.575.800 HRK
OIB 080051022
OIB HR26187994862
No employees od 1000 do 4999 Employees
Kompass ID? HR006864

Poslovna aktivnost CROATIA OSIGURANJE d.d.

CROATIA osiguranje d.d., najveća i najstarija hrvatska osigurateljna kuća nudi sve vrste osiguranja i osiguravateljskih poslova.

Location -  CROATIA OSIGURANJE d.d.

Opće informacije  CROATIA OSIGURANJE d.d.

Certifikati

Tip: ISO 9001:2000
Opis: ISO 9001:2000

Banka(e)

Privredna banka

Rukovoditelji CROATIA OSIGURANJE d.d. Preuzmite popis rukovoditelja i članova uprave

Damir Vanđelić

predsjednik uprave

Nikola Mišetić

član uprave

Marijan Kralj

član uprave

Miroslav Klepač

član uprave

Robert Vučković

član uprave

Berislav Trogrlić

direktor Sektora prodaje

Željko Jukić

direktor Sektora za životna osiguranja

Goran Radić

direktor Sektora za osiguranje motornih vozila

Matija Subašić-Maras

direktorica Sektora ljudskih resursa

mr. sc. Filip Ujević

direktor Sektora za IT i digitalizaciju poslovanja

Jovan Brajović

dir. Sektora za pravne i opće poslove

Dorotea Leder

pom. Dir. Službe za marketing

Danko Špoljarić

v.d. pravni i kadrovski poslovi

Lidija Kralj

dir.sek.za upravljanje procesima naknade šteta

Dragutin Klobučar

direktor sektora osiguranja imovine

Zoran Zaninović

direktor sektora osiguranja transporta

Irena Kolarić

voditelj/direktor financija

Jadranka Milinković

dir.sl. za pravnu pomoć i zastupanje u štetama

Željko Drobec

direktor IT

Sanja Buterin

direktor marketinga

Eugen Sunara

dir. pomorskog, avio i transportnog osiguranja

Marin Palada

direktor direkcije za upravlj. ulaganj. i fin. pos

Nikola Japundžić

direktor prodaje

Marijan Pigac

prodaja osiguranja

Darija Ivandić Vidović

dir. ureda za strateški razvoj i upravljanje proj.

Dubravka Lalić

voditelj izvoza

Matej Opačak

direktor korisničkog servisa

Maja Weber

Dir. koprorativnih komunikacija i marketinga

Participation -  CROATIA OSIGURANJE d.d.

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Ključni pokazatelji  CROATIA OSIGURANJE d.d.

Aktivnosti  CROATIA OSIGURANJE d.d.

Proizvođač Distributer Davatelj usluga

Aktivnosti / djelatnosti