ČUKURAN d.o.o.

Antuna Mihanovića 130
32275 Bošnjaci
Hrvatska

Online kupnja podataka i kompanijskih lista

Osnovne informacije ČUKURAN d.o.o.

Poslovna aktivnost

Uzgoj žitarica i drugih usjeva i nasada, d. n.

Opće informacije

Godina osnivanja
OIB 030033264
Pravni oblik Limited Liability Company
Temeljni kapital 419.000 HRK
Vrsta tvrtke Glavni ured
OIB HR31666447663
Fax +385 32 846951

Banka(e)

 • Privredna banka

Ključni pokazatelji ČUKURAN d.o.o.

Zaposlenici

 • Tvrtka

  od 0 do 9 Zaposlenih

Prihod

 • 2016

  Ispod 500 000 EUR

 • 2015

  Od 500 000 do 1 milijuna EUR

 • 2014

  Od 500 000 do 1 milijuna EUR

Rukovoditelji ČUKURAN d.o.o.

Uprava i rukovoditelji

Petar Jemrić

direktor

Moglo bi vas još zanimati: