ČULIG d.o.o.

Miroslava Krleže 2
47000 Karlovac
Hrvatska

Online kupnja podataka i kompanijskih lista

Osnovne informacije ČULIG d.o.o.

Poslovna aktivnost

preedmeta za domaćinstvo, električni i elektronski

Opće informacije

Godina osnivanja
OIB 020003883
Pravni oblik Limited Liability Company
Temeljni kapital 18.700 HRK
Vrsta tvrtke Glavni ured
OIB HR46169062645
Fax +385 47 415955

Banka(e)

 • Raiffeisenbank Austria

Ključni pokazatelji ČULIG d.o.o.

Zaposlenici

 • Tvrtka

  od 0 do 9 Zaposlenih

Prihod

 • 2016

  Ispod 500 000 EUR

 • 2015

  Ispod 500 000 EUR

 • 2014

  Ispod 500 000 EUR

Rukovoditelji ČULIG d.o.o.

Uprava i rukovoditelji

Davorko Čulig

direktor

Moglo bi vas još zanimati: