D.I.A.T. d.o.o.

Jablanovečka 37
10000 Zagreb
Hrvatska

Online kupnja podataka i kompanijskih lista

Osnovne informacije D.I.A.T. d.o.o.

Poslovna aktivnost

proizvodnja telefona i radioprijamnika i prateće opreme popravak električnih aparata za kućanstvo snimanje filmova i videofilmova graditeljstvo projektiranje nadzor

Opće informacije

Godina osnivanja
OIB 080069895
Pravni oblik Limited Liability Company
Temeljni kapital 25.200 HRK
Vrsta tvrtke Glavni ured
OIB HR22889869555
Fax +385 1 3041031
Web stranica http://www.diat.hr

Banka(e)

 • Raiffeisenbank Austria

Ključni pokazatelji D.I.A.T. d.o.o.

Zaposlenici

 • Tvrtka

  od 0 do 9 Zaposlenih

Prihod

 • 2016

  Ispod 500 000 EUR

 • 2015

  Ispod 500 000 EUR

 • 2014

  Ispod 500 000 EUR

Rukovoditelji D.I.A.T. d.o.o.

Uprava i rukovoditelji

Davor Rogić

direktor

Moglo bi vas još zanimati:

Moglo bi vas još zanimati: