DALMACIJAPLOD d.o.o.

Cesta 10
21214 Kaštel Kambelovac
Hrvatska

Online kupnja podataka i kompanijskih lista

Osnovne informacije DALMACIJAPLOD d.o.o.

Poslovna aktivnost

Uzgoj žitarica i drugih usjeva i nasada, d. n.

Opće informacije

Godina osnivanja
OIB 060096815
Pravni oblik Limited Liability Company
Temeljni kapital 36.000 HRK
Vrsta tvrtke Glavni ured
OIB HR14332262178
Fax +385 21 220570

Banka(e)

 • Societe Generale – Splitska banka

Ključni pokazatelji DALMACIJAPLOD d.o.o.

Zaposlenici

 • Tvrtka

  od 0 do 9 Zaposlenih

Prihod

 • 2016

  Ispod 500 000 EUR

 • 2015

  Ispod 500 000 EUR

 • 2014

  Ispod 500 000 EUR

Rukovoditelji DALMACIJAPLOD d.o.o.

Uprava i rukovoditelji

Diego Šarac

član uprave

Moglo bi vas još zanimati: