De LISJAK d.o.o.

Dubravačka 1
10310 Ivanić-Grad
Hrvatska

Online kupnja podataka i kompanijskih lista

Osnovne informacije De LISJAK d.o.o.

Poslovna aktivnost

Postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje

Opće informacije

Godina osnivanja
OIB 080238404
Pravni oblik Limited Liability Company
Temeljni kapital 19.000 HRK
Vrsta tvrtke Glavni ured
OIB HR68983993781
Fax +385 1 2882365

Banka(e)

 • Privredna banka

Ključni pokazatelji De LISJAK d.o.o.

Zaposlenici

 • Tvrtka

  od 0 do 9 Zaposlenih

Prihod

 • 2016

  Ispod 500 000 EUR

 • 2015

  Ispod 500 000 EUR

 • 2014

  Ispod 500 000 EUR

Rukovoditelji De LISJAK d.o.o.

Uprava i rukovoditelji

Dražen Lisjak

direktor

Moglo bi vas još zanimati:

Moglo bi vas još zanimati: