Kompass - Professionnel Online kupnja podataka i kompanijskih lista

Ukratko:

usluge revizije, financijskog savjetovanja, poreznog savjetovanja

Opće informacije

Banka(e)

 • Raiffeisenbank Austria: 2484008-1100240905
 • Privredna banka: 2340009-1110098294
 • Zagrebačka banka: 2360000-1101896313

Ključni pokazatelji

Zaposlenici

 • Na lokaciji

  od 50 do 99 Zaposlenih

 • Tvrtka

  od 20 do 49 Zaposlenih

Prihod

 • 2013

  Od 500 000 do 1 milijuna EUR

Rukovoditelji

Uprava i rukovoditelji

 • dipl. oec. Branislav Vrtačnik

  direktor

 • E. O.

  član uprave

 • Ž. P.

  regionalni počasni predsjednik

 • V. M.

  partner - financijsko savjetovanje

 • J. M.

  Partner - financ. usluge i usluga u p

 • D. N.

  Partner - porezno savjetovanje

 • A. K.

  Menadžerica marketinga i korporativnih komunikacij

Moglo bi vas još zanimati:

 • Kompass omogućava:
 • Nacionalnu i globalnu prisutnost na tržištima više od 60 zemalja!
 • Pristup detaljnim i ažurnim kompanijskim informacijama lokalno i globalno
 • Pristup opsežnim i dobro indeksiranim bazama poslovnih subjekata