Contact - DIV d.o.o.

Bobovica 10A
10430 Samobor

Hrvatska

Fax +385 1 3376156

Legal information - DIV d.o.o.

Nature Glavni ured
Godina osnivanja
Pravni oblik Limited Liability Company
Activity
Temeljni kapital 245.736.800 HRK
OIB 080127368
OIB HR33890755814
No employees od 500 do 999 Employees
Kompass ID? HR009813

Poslovna aktivnost DIV d.o.o.

vijčane robe i usluge kemijske pripreme materijala, provlačenja žice, hladnog i toplog kovanja, valjanje navoja, brušenja glodanja, tokarenja, termičke obrade, površinske zaštite, galvanskog cinčanja, toplog cinčanja i fosfatiranja, ručni alat, limovi, cr

Location -  DIV d.o.o.

Opće informacije  DIV d.o.o.

Certifikati

Tip: ISO 9001
Opis: ISO 9001

Banka(e)

Raiffeisenbank Austria

Rukovoditelji DIV d.o.o. Preuzmite popis rukovoditelja i članova uprave

Tomislav Debeljak

direktor

Darko Pappo

član uprave

Dalibor Marijanović

član uprave

Božidar Debeljak

prokurist

Vanja Gajski

prokurist, direktor financija

Marko Knežević

prokurist

Marijo Vrbančić

prokurist

Anita Brekalo

vod. kadrovskih poslova

Mija Popić

dir. sektora razvoja

dipl. oec. Vanja Schoch

direktor financija

Marko Knežević

Jasmina Mogulić

voditelj nabave

Mario Vrbančić

voditelj prodaje i marketinga

Darij Kos Galac

referent vanjske trgovine

Lidija Belanić Kušić

voditelj marketinga

Alen Ozimec

voditelj IT

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Ključni pokazatelji  DIV d.o.o.

Aktivnosti  DIV d.o.o.

Proizvođač Distributer Davatelj usluga

Aktivnosti / djelatnosti