DRVO-PROM TVORNICA BRIKETA I PILANA d.o.o.

Rakitovec 244
10417 Buševec
Hrvatska

Online kupnja podataka i kompanijskih lista

Osnovne informacije DRVO-PROM TVORNICA BRIKETA I PILANA d.o.o.

Poslovna aktivnost

prerada i promet drvetom; prerada trupaca; poluprouzvodi

Opće informacije

Godina osnivanja
OIB 080162976
Pravni oblik Limited Liability Company
Temeljni kapital 20.800 HRK
Vrsta tvrtke Glavni ured
OIB HR97615733734
Fax +385 1 6255502

Banka(e)

 • Volksbank

Ključni pokazatelji DRVO-PROM TVORNICA BRIKETA I PILANA d.o.o.

Zaposlenici

 • Tvrtka

  od 20 do 49 Zaposlenih

Prihod

 • 2016

  Od 1 do 2 milijuna EUR

 • 2014

  Od 1 do 2 milijuna EUR

Rukovoditelji DRVO-PROM TVORNICA BRIKETA I PILANA d.o.o.

Uprava i rukovoditelji

Jakov Stipanović

direktor

Aktivnosti DRVO-PROM TVORNICA BRIKETA I PILANA d.o.o.

Aktivnosti / djelatnosti

 • Proizvođač
 • Distributer
 • Davatelj usluga

Moglo bi vas još zanimati: