DURAN d.o.o.

Ivana Mažuranića 3
52100 Pula
Hrvatska

Online kupnja podataka i kompanijskih lista

Osnovne informacije DURAN d.o.o.

Poslovna aktivnost

borosilikatnog industrijskog stakla

Opće informacije

Godina osnivanja
OIB 040037489
Pravni oblik Limited Liability Company
Temeljni kapital 36.388.000 HRK
Vrsta tvrtke Glavni ured
OIB HR58707126850
Fax +385 52 211691
Web stranica http://www.duran-group.com

Banka(e)

 • Raiffeisenbank Austria

Ključni pokazatelji DURAN d.o.o.

Zaposlenici

 • Tvrtka

  od 100 do 249 Zaposlenih

Prihod

 • 2016

  Od 10 do 25 milijuna EUR

 • 2015

  Od 10 do 25 milijuna EUR

 • 2014

  Od 10 do 25 milijuna EUR

Rukovoditelji DURAN d.o.o.

Uprava i rukovoditelji

Armin Heinz Reiche

član uprave

Aktivnosti DURAN d.o.o.

Aktivnosti / djelatnosti

 • Proizvođač
 • Distributer
 • Davatelj usluga

Moglo bi vas još zanimati: