ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.

Contact - ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.

Krapinska 45
10000 Zagreb

Hrvatska

Fax +385 1 3028540

Legal information - ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.

Nature Glavni ured
Godina osnivanja
Pravni oblik Joint Stock Company
Activity
Temeljni kapital 133.165.000 HRK
OIB 080002028
OIB HR84214771175
No employees od 1000 do 4999 Employees
Kompass ID? HR004279

Poslovna aktivnost ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.

Specijalizirana proizvodnja i izvoznik: telekomunikacijska oprema softverska rješenja i usluge

Location -  ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.

Other addresses

Adresa posjete Krapinska 45 10000 Zagreb Hrvatska
Poštanska adresa null93 Zagreb Hrvatska

Opće informacije  ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.

Certifikati

Tip: ISO 9001
Opis: ISO 9001
Tip: ISO 14001
Opis: ISO 14001

Banka(e)

Zagrebačka banka

Rukovoditelji ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. Preuzmite popis rukovoditelja i članova uprave

Gordana Kovačević

direktor

Oscar Wallsten

direktor nabave

Snježana Bahtijari

voditelj marketinga

Thomas Svanefalk

dir. izvoza

Marijana Đuzel

direkt. sektora za upravlj. ljud. potencij. i orga

Tihomir Šicel

Key acc. manag. HT

Bjorn Delkis

direktor prodaje i marketinga

Sandra Živković

ICT rješenja i usluge

Milan Živković

dir. za razvoj poslovanja

Tihomir Čukman

voditelj IT

Marija Radke

voditelj/direktor financija

Zvonko Bičanić

reg. dir. prod. i mark. za Bjelorusiju i Moldaviju

Marijan Horvat

reg. dir. prod.i mark. za zapadnoruska tržišta

Franjo Mudrovčić

reg. dir. prod. i mark. za zem. Srednje Azije

Josip Skorin

reg. dir. prod. i mark. za istočnoruska tržišta

Jasna Glavaš

event manager

Jagoda Carić

direktor prodaje

Hrvoje Benčić

direktor prodaje

Snježana Ivezić Torbarina

ruk. Poslovni sustavi

Ankica Kurelja

manager za nabavu i logistiku

Dušan Vidić

sourcing manager

Zdravko Čolić

sistem developer

Danijela Morduš

Bojan Šabec

IT direktor

Željko Petak

IT specialist

Nelka Fikeys-Krmić

rukovoditelj pravnih poslova

Zoran Zorić

voditelj nabave

Participation -  ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Ključni pokazatelji  ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.

Aktivnosti  ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.

Proizvođač Distributer Davatelj usluga

Aktivnosti / djelatnosti