EVEREST d.o.o.

Poljička cesta 29
21000 Split
Hrvatska

Online kupnja podataka i kompanijskih lista

Osnovne informacije EVEREST d.o.o.

Poslovna aktivnost

proizvvodnja izrada svjetlećih reklama i reklamnih panoa

Opće informacije

Godina osnivanja
OIB 060054027
Pravni oblik Limited Liability Company
Temeljni kapital 18.700 HRK
Vrsta tvrtke Glavni ured
OIB HR2536887744
Fax +385 21 516157

Banka(e)

 • Zagrebačka banka

Ključni pokazatelji EVEREST d.o.o.

Zaposlenici

 • Tvrtka

  od 0 do 9 Zaposlenih

Prihod

 • 2016

  Ispod 500 000 EUR

 • 2015

  Ispod 500 000 EUR

 • 2014

  Ispod 500 000 EUR

Rukovoditelji EVEREST d.o.o.

Uprava i rukovoditelji

Goran Nikolov

direktor

Moglo bi vas još zanimati: