FA. IS. A d.o.o.

Sveti Vidal 32 b
52466 Novigrad
Hrvatska

Online kupnja podataka i kompanijskih lista

Osnovne informacije FA. IS. A d.o.o.

Poslovna aktivnost

i trgovina futrola za naočale

Opće informacije

Godina osnivanja
OIB 040108267
Pravni oblik Limited Liability Company
Temeljni kapital 623.800 HRK
Vrsta tvrtke Glavni ured
OIB HR60861943884
Fax +385 52 726240

Banka(e)

 • Istarska kreditna banka Umag

Ključni pokazatelji FA. IS. A d.o.o.

Zaposlenici

 • Tvrtka

  od 50 do 99 Zaposlenih

Prihod

 • 2016

  Od 1 do 2 milijuna EUR

 • 2015

  Od 1 do 2 milijuna EUR

 • 2014

  Od 500 000 do 1 milijuna EUR

Rukovoditelji FA. IS. A d.o.o.

Uprava i rukovoditelji

Roberto Fattori

direktor

Moglo bi vas još zanimati:

Moglo bi vas još zanimati: