FOCUS d.o.o.

Močići 1 b
20000 Dubrovnik
Hrvatska

Online kupnja podataka i kompanijskih lista

Osnovne informacije FOCUS d.o.o.

Poslovna aktivnost

nakladnička

Opće informacije

Godina osnivanja
OIB 060032765
Pravni oblik Limited Liability Company
Temeljni kapital 18.800 HRK
Vrsta tvrtke Glavni ured
OIB HR92190589217
Fax +385 20 773475

Banka(e)

  • Raiffeisenbank Austria

Ključni pokazatelji FOCUS d.o.o.

Zaposlenici

  • Tvrtka

    od 0 do 9 Zaposlenih

Prihod

  • 2015

    Ispod 500 000 EUR

  • 2014

    Ispod 500 000 EUR

Rukovoditelji FOCUS d.o.o.

Uprava i rukovoditelji

Pero Miloglav

direktor

Aktivnosti FOCUS d.o.o.

Aktivnosti / djelatnosti

Moglo bi vas još zanimati: