Contact - FRATEA d.o.o.

Josipa Lončara 15
10000 Zagreb

Hrvatska

Fax +385 1 3079536

Legal information - FRATEA d.o.o.

Nature Glavni ured
Godina osnivanja
Pravni oblik Limited Liability Company
Activity
Temeljni kapital 1.319.200 HRK
OIB 080067555
OIB HR87743691663
No employees od 10 do 19 Employees
Kompass ID? HR080239

Poslovna aktivnost FRATEA d.o.o.

Naša primarna djelatnost je veleprodaja materijala iz područja crne metalurgije, Od 01.01.2007. postali smo članom C.I.O.S. Grupe povezanih poduzeća kao jedino poduzeće unutar grupe zaduženo za trgovinu crnom i obojenom metalurgijom.

Location -  FRATEA d.o.o.

Opće informacije  FRATEA d.o.o.

Banka(e)

Erste & Steiermarkische Bank

Rukovoditelji FRATEA d.o.o. Preuzmite popis rukovoditelja i članova uprave

Darko Gorup

direktor

Roland Janković

direktor

Neven Potkonjak

direktor

Ljiljana Gorup

voditelj/direktor financija

Marija Kovač

voditelj marketinga

Participation -  FRATEA d.o.o.

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Ključni pokazatelji  FRATEA d.o.o.

Aktivnosti  FRATEA d.o.o.

Proizvođač Distributer Davatelj usluga

Aktivnosti / djelatnosti