Hrvatski radio Vukovar d.o.o.

Dr. Franje Tuđmana 13
32000 Vukovar
Hrvatska

Online kupnja podataka i kompanijskih lista

Osnovne informacije Hrvatski radio Vukovar d.o.o.

Poslovna aktivnost

i emitiranje radio programa

Opće informacije

Godina osnivanja
OIB 030002485
Pravni oblik Limited Liability Company
Temeljni kapital 103.000 HRK
Vrsta tvrtke Glavni ured
OIB HR97683222809
Fax +385 32 450476
Web stranica http://www.hrv.hr

Ključni pokazatelji Hrvatski radio Vukovar d.o.o.

Zaposlenici

 • Tvrtka

  od 10 do 19 Zaposlenih

Prihod

 • 2016

  Ispod 500 000 EUR

 • 2015

  Ispod 500 000 EUR

 • 2014

  Ispod 500 000 EUR

Rukovoditelji Hrvatski radio Vukovar d.o.o.

Uprava i rukovoditelji

dipl. oec. Tomislav Gašpar

direktor

Moglo bi vas još zanimati: