IB INTERBILANZ REVIZIJA d.o.o.

Ulica grada Vukovara 284
10000 Zagreb
Hrvatska

Online kupnja podataka i kompanijskih lista

Osnovne informacije IB INTERBILANZ REVIZIJA d.o.o.

Poslovna aktivnost

Računovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi, porezno savjetovanje

Opće informacije

Godina osnivanja
OIB 080341269
Pravni oblik Limited Liability Company
Temeljni kapital 100.000 HRK
Vrsta tvrtke Glavni ured
OIB HR19791532335
Fax +385 1 2720660
Web stranica http://www.ib-grantthornton.com

Banka(e)

 • Raiffeisenbank Austria

Ključni pokazatelji IB INTERBILANZ REVIZIJA d.o.o.

Zaposlenici

 • Tvrtka

  od 0 do 9 Zaposlenih

Prihod

 • 2016

  Ispod 500 000 EUR

 • 2015

  Ispod 500 000 EUR

 • 2014

  Ispod 500 000 EUR

Rukovoditelji IB INTERBILANZ REVIZIJA d.o.o.

Uprava i rukovoditelji

Marco Egger

direktor

Moglo bi vas još zanimati: