IDRA ALFA d.o.o.

Trg Vlatka Mačeka 3
10000 Zagreb
Hrvatska

Online kupnja podataka i kompanijskih lista

Osnovne informacije IDRA ALFA d.o.o.

Poslovna aktivnost

Proizv. med. i kirurške opr., ortop. pomagala

Opće informacije

Godina osnivanja
OIB 080438102
Pravni oblik Limited Liability Company
Temeljni kapital 20.000 HRK
Vrsta tvrtke Glavni ured
OIB HR1322801824
Fax +385 1 3764123

Banka(e)

 • Raiffeisenbank Austria

Ključni pokazatelji IDRA ALFA d.o.o.

Zaposlenici

 • Tvrtka

  od 0 do 9 Zaposlenih

Prihod

 • 2016

  Ispod 500 000 EUR

 • 2015

  Ispod 500 000 EUR

 • 2014

  Ispod 500 000 EUR

Rukovoditelji IDRA ALFA d.o.o.

Uprava i rukovoditelji

Igor Dragojević

direktor

Moglo bi vas još zanimati: