INTER-COMP d.o.o.

Radićeva 19
10000 Zagreb
Hrvatska

Online kupnja podataka i kompanijskih lista

Osnovne informacije INTER-COMP d.o.o.

Poslovna aktivnost

proizvodnja kompresora

Opće informacije

Godina osnivanja
OIB 080058396
Pravni oblik Limited Liability Company
Temeljni kapital 21.500 HRK
Vrsta tvrtke Glavni ured
OIB HR51887190908
Fax +385 1 4831003
Web stranica http://www.inter-comp.hr

Banka(e)

 • Zagrebačka banka

Ključni pokazatelji INTER-COMP d.o.o.

Zaposlenici

 • Tvrtka

  od 0 do 9 Zaposlenih

Prihod

 • 2016

  Od 500 000 do 1 milijuna EUR

 • 2015

  Od 500 000 do 1 milijuna EUR

 • 2014

  Od 500 000 do 1 milijuna EUR

Rukovoditelji INTER-COMP d.o.o.

Uprava i rukovoditelji

Nikola Luetić

direktor

Aktivnosti INTER-COMP d.o.o.

Aktivnosti / djelatnosti

 • Proizvođač
 • Distributer
 • Davatelj usluga

Moglo bi vas još zanimati:

Moglo bi vas još zanimati: