Contact - ISTRA INTERCOM d.o.o.

Rimske Centurijacije 14
52100 Pula

Hrvatska

Legal information - ISTRA INTERCOM d.o.o.

Nature Glavni ured
Godina osnivanja
Pravni oblik Limited Liability Company
Activity
Temeljni kapital 20.000 HRK
OIB 040209008
OIB HR76257114946
No employees od 0 do 9 Employees
Kompass ID? HR207151

Poslovna aktivnost ISTRA INTERCOM d.o.o.

Stvaranje novih nekretnina i prodaja nekret.

Location -  ISTRA INTERCOM d.o.o.

Opće informacije  ISTRA INTERCOM d.o.o.

Banka(e)

Raiffeisenbank Austria

Rukovoditelji ISTRA INTERCOM d.o.o. Preuzmite popis rukovoditelja i članova uprave

Alexey Kirienko

predsjednik uprave

Natalia Kirienko

član uprave

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Ključni pokazatelji  ISTRA INTERCOM d.o.o.

Aktivnosti  ISTRA INTERCOM d.o.o.

Proizvođač Distributer Davatelj usluga

Aktivnosti / djelatnosti