Contact - JANAF d.d.

Miramarska cesta 24
10000 Zagreb

Hrvatska

Fax +385 1 3095482

Legal information - JANAF d.d.

Nature Glavni ured
Godina osnivanja
Pravni oblik Joint Stock Company
Describe your Company and attract Business opportunities
Temeljni kapital 2.821.442.400 HRK
OIB 080118427
OIB HR89018712265
No employees od 250 do 499 Employees
Kompass ID? HR010632

Poslovna aktivnost JANAF d.d.

JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko društvo (JANAF d.d.) sa sjedištem u Zagrebu, Republika Hrvatska, upravlja naftovodnim sustavom koji je projektiran i građen u razdoblju od 1974. do 1979. godine kao suvremen, efikasan i ekonomičan sustav transporta nafte za do

Location -  JANAF d.d.

Opće informacije  JANAF d.d.

Certifikati

Tip: ISO 9001
Opis: ISO 9001
Tip: ISO 14001
Opis: ISO 14001
Tip: OHSAS 18001
Opis: OHSAS 18001

Banka(e)

Zagrebačka banka

Rukovoditelji JANAF d.d. Preuzmite popis rukovoditelja i članova uprave

dr. sc. Dragan Kovačević

predsjednik uprave

Jakša Marasović

član uprave

Bruno Šarić

član uprave

Velimir Hlevnjak

predstojnik ureda uprave

Hrvoje Karačić

direktor razvoja i investicija

Dario Juroš

direktor Sektora sigurnosti i zaštite

Vladislav Veselica

Direktor Sektora komercijalnih poslova

Ivan Lucić

direktor Sektora ekonomsko financijskih poslova

Michaela Julijana Vranješ

Koordinator korporativnih komunikacija

Boris Mesić

Direktor IT

Dejan Subotić

direktor Sektora pravnih poslova i ljudskih resurs

mr. sc. Nada Plešnik

koordinator uprave za zaštitu okoliša

Bruno Janković

upravitelj terminala Omišalj

Nikica Šoštarić

upravitelj terminala Sisak

Damir Vrbanc

direktor Sektora transporta nafte

Petar Grđan

upravitelj terminala Virje

Pavo Šarčević

upravitelj terminala Slavonski Brod

Ljubomir Babić

upravitelj terminala Žitnjak-Zagreb

Damir Mikolčević

rukovoditelj službe nabave

Participation -  JANAF d.d.

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Ključni pokazatelji  JANAF d.d.

Aktivnosti  JANAF d.d.

Proizvođač Distributer Davatelj usluga