Contact - KALI TUNA, d.o.o.

Kali bb
23272 Kali

Hrvatska

Fax +385 23 282810

Legal information - KALI TUNA, d.o.o.

Nature Glavni ured
Godina osnivanja
Pravni oblik Limited Liability Company
Describe your Company and attract Business opportunities
Temeljni kapital 20.000 HRK
OIB 060004899
OIB HR92418838517
No employees od 50 do 99 Employees
Kompass ID? HR207881

Poslovna aktivnost KALI TUNA, d.o.o.

Ribarstvo, mrjestilišta i ribnjaci, usluge Prerada i konzerv. riba i ribljih proizvoda Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini Trgovina na malo u nespecijaliziranim prod. Trgovina na malo na štandovima i tržnicama Hoteli Omladinski hoteli i pla

Location -  KALI TUNA, d.o.o.

Opće informacije  KALI TUNA, d.o.o.

Banka(e)

Erste & Steiermarkische Bank

Rukovoditelji KALI TUNA, d.o.o. Preuzmite popis rukovoditelja i članova uprave

Axel Jónsson

član uprave

Dino Vidov

prokurist

Tanja Dragaš

prokurist

Eythor Eyjolfsson

član uprave

Jiro Kambe

član uprave

Oliver Masashi Hattori Bolzer

prokurist

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Ključni pokazatelji  KALI TUNA, d.o.o.

Aktivnosti  KALI TUNA, d.o.o.

Proizvođač Distributer Davatelj usluga