KAMIKS EKO d.o.o.

Puškarićeva 18
10250 Lučko
Hrvatska

Online kupnja podataka i kompanijskih lista

Osnovne informacije KAMIKS EKO d.o.o.

Poslovna aktivnost

Čišćenje svih vrsta objekata

Opće informacije

Godina osnivanja
OIB 080196320
Pravni oblik Limited Liability Company
Temeljni kapital 20.000 HRK
Vrsta tvrtke Glavni ured
OIB HR26270508720
Fax +385 1 6530059
Web stranica http://www.kamiks-eko.hr

Banka(e)

 • Zagrebačka banka

Ključni pokazatelji KAMIKS EKO d.o.o.

Zaposlenici

 • Tvrtka

  od 20 do 49 Zaposlenih

Prihod

 • 2016

  Od 500 000 do 1 milijuna EUR

 • 2015

  Od 500 000 do 1 milijuna EUR

 • 2014

  Od 500 000 do 1 milijuna EUR

Rukovoditelji KAMIKS EKO d.o.o.

Uprava i rukovoditelji

Mladen Meglaj

direktor

Moglo bi vas još zanimati:

Moglo bi vas još zanimati: