Klima - merks d.o.o.

Partizanski put 152
52100 Pula
Hrvatska

Online kupnja podataka i kompanijskih lista

Osnovne informacije Klima - merks d.o.o.

Poslovna aktivnost

trgovina i popravak motornih vozila, električnih aparata

Opće informacije

Godina osnivanja
OIB 040104428
Pravni oblik Limited Liability Company
Temeljni kapital 365.000 HRK
Vrsta tvrtke Glavni ured
OIB HR61359533717
Fax +385 52 534450

Banka(e)

 • OTP Banka Hrvatska

Ključni pokazatelji Klima - merks d.o.o.

Zaposlenici

 • Tvrtka

  od 0 do 9 Zaposlenih

Prihod

 • 2016

  Ispod 500 000 EUR

 • 2015

  Ispod 500 000 EUR

 • 2014

  Ispod 500 000 EUR

Rukovoditelji Klima - merks d.o.o.

Uprava i rukovoditelji

Boris Kolić

direktor

Moglo bi vas još zanimati: