KLIS d.o.o.

Planinska 7
10000 Zagreb
Hrvatska

Online kupnja podataka i kompanijskih lista

Osnovne informacije KLIS d.o.o.

Poslovna aktivnost

ostalih agencija u prometu, bistroi, špediterske usluge, međunarodna otpremništva i carinski agenti

Opće informacije

Godina osnivanja
OIB 080102947
Pravni oblik Limited Liability Company
Temeljni kapital 100.000 HRK
Vrsta tvrtke Glavni ured
OIB HR57938030700
Fax +385 1 2498865

Banka(e)

 • Raiffeisenbank Austria

Ključni pokazatelji KLIS d.o.o.

Zaposlenici

 • Tvrtka

  od 10 do 19 Zaposlenih

Prihod

 • 2016

  Od 500 000 do 1 milijuna EUR

 • 2015

  Od 500 000 do 1 milijuna EUR

 • 2014

  Od 500 000 do 1 milijuna EUR

Rukovoditelji KLIS d.o.o.

Uprava i rukovoditelji

Rajko Kos

direktor

Moglo bi vas još zanimati: