KOMUNALAC d.o.o.

Gavrinica 18
34550 Pakrac
Hrvatska

Online kupnja podataka i kompanijskih lista

Osnovne informacije KOMUNALAC d.o.o.

Poslovna aktivnost

Komunalne usluge

Opće informacije

Godina osnivanja
OIB 050031753
Pravni oblik Limited Liability Company
Temeljni kapital 25.626.000 HRK
Vrsta tvrtke Glavni ured
OIB HR1617722870
Fax +385 34 411337

Banka(e)

 • Privredna banka

Ključni pokazatelji KOMUNALAC d.o.o.

Zaposlenici

 • Tvrtka

  od 20 do 49 Zaposlenih

Prihod

 • 2016

  Od 2 do 5 milijuna EUR

 • 2015

  Od 2 do 5 milijuna EUR

 • 2014

  Od 2 do 5 milijuna EUR

Rukovoditelji KOMUNALAC d.o.o.

Uprava i rukovoditelji

Marijan Pierobon

direktor

Moglo bi vas još zanimati:

Moglo bi vas još zanimati: