KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o.

Braće Fabijanića br. 1.
23250 Pag
Hrvatska

Online kupnja podataka i kompanijskih lista

Osnovne informacije KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o.

Poslovna aktivnost

komunalne usluge, crpljenje i opskrba vodom, čišćenje, kanalizacija

Opće informacije

Godina osnivanja
OIB 020019371
Pravni oblik Limited Liability Company
Temeljni kapital 685.000 HRK
Vrsta tvrtke Glavni ured
OIB HR8382999002
Fax +385 23 611161
Web stranica http://www.kd-pag.hr

Banka(e)

 • Erste & Steiermarkische Bank

Ključni pokazatelji KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o.

Zaposlenici

 • Tvrtka

  od 20 do 49 Zaposlenih

Prihod

 • 2016

  Od 1 do 2 milijuna EUR

 • 2015

  Od 1 do 2 milijuna EUR

 • 2014

  Od 1 do 2 milijuna EUR

Rukovoditelji KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o.

Uprava i rukovoditelji

oec Duško Dragičević

direktor

Moglo bi vas još zanimati:

Moglo bi vas još zanimati: