KRAJČINE d.o.o.

Krajčine bb
31530 Podravska Moslavina
Hrvatska

Online kupnja podataka i kompanijskih lista

Osnovne informacije KRAJČINE d.o.o.

Poslovna aktivnost

Uzgoj žitarica i drugih usjeva i nasada, d. n.

Opće informacije

Godina osnivanja
OIB 030064736
Pravni oblik Limited Liability Company
Temeljni kapital 35.600 HRK
Vrsta tvrtke Glavni ured
OIB HR8786354565
Fax +385 31 631206

Banka(e)

 • Zagrebačka banka

Ključni pokazatelji KRAJČINE d.o.o.

Zaposlenici

 • Tvrtka

  od 20 do 49 Zaposlenih

Prihod

 • 2016

  Od 2 do 5 milijuna EUR

 • 2015

  Od 1 do 2 milijuna EUR

 • 2014

  Ispod 500 000 EUR

Rukovoditelji KRAJČINE d.o.o.

Uprava i rukovoditelji

FILIP BABIĆ

direktor

Aktivnosti KRAJČINE d.o.o.

Aktivnosti / djelatnosti

 • Proizvođač
 • Distributer
 • Davatelj usluga

Moglo bi vas još zanimati: