KVAKAN-RUŽMAN d.o.o.

Trg kralja Tomislava 1
40323 Prelog
Hrvatska

Online kupnja podataka i kompanijskih lista

Osnovne informacije KVAKAN-RUŽMAN d.o.o.

Poslovna aktivnost

trgovina na veliko i malo školskim i uredskim priborom, udžbenicima, školskim namještajem

Opće informacije

Godina osnivanja
OIB 070002733
Pravni oblik Limited Liability Company
Temeljni kapital 20.000 HRK
Vrsta tvrtke Glavni ured
OIB HR36427906777
Fax +385 40 646306

Banka(e)

 • Međimurska banka

Ključni pokazatelji KVAKAN-RUŽMAN d.o.o.

Zaposlenici

 • Tvrtka

  od 0 do 9 Zaposlenih

Prihod

 • 2016

  Ispod 500 000 EUR

 • 2015

  Ispod 500 000 EUR

 • 2014

  Ispod 500 000 EUR

Rukovoditelji KVAKAN-RUŽMAN d.o.o.

Uprava i rukovoditelji

Ivanka Podvezanec

direktor

Moglo bi vas još zanimati: