Contact - LACUNA d.o.o.

Pustodol Začretski 18/f
49223 Sveti Križ Začretje

Hrvatska

Fax +385 49 200810

Legal information - LACUNA d.o.o.

Nature Glavni ured
Godina osnivanja
Pravni oblik Limited Liability Company
Activity
Temeljni kapital 300.000 HRK
OIB 080001121
OIB HR68348821882
No employees od 20 do 49 Employees
Kompass ID? HR194230

Poslovna aktivnost LACUNA d.o.o.

Ostala trgovina na veliko (higijenskotehnička zaštita, zaštitna obuća, odjeća i oprema),prodaja i distribucija HTZopreme

Location -  LACUNA d.o.o.

Opće informacije  LACUNA d.o.o.

Banka(e)

Raiffeisenbank Austria

Erste & Steiermarkische Bank

Rukovoditelji LACUNA d.o.o. Preuzmite popis rukovoditelja i članova uprave

Zoran Šainović

direktor

Kristina Brozanić

voditelj nabave

Vedran Ručević

voditelj/direktor financija

Participation -  LACUNA d.o.o.

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Ključni pokazatelji  LACUNA d.o.o.

Aktivnosti  LACUNA d.o.o.

Proizvođač Distributer Davatelj usluga

Aktivnosti / djelatnosti