LEGURA d.o.o.

Nikole Šubića Zrinskog 138
33517 Mikleuš
Hrvatska

Online kupnja podataka i kompanijskih lista

Osnovne informacije LEGURA d.o.o.

Poslovna aktivnost

Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova

Opće informacije

Godina osnivanja
OIB 010049959
Pravni oblik Limited Liability Company
Temeljni kapital 20.000 HRK
Vrsta tvrtke Glavni ured
OIB HR45919181281
Fax +385 33 563563
Web stranica http://www.legura.hr

Banka(e)

 • Slatinska banka

Ključni pokazatelji LEGURA d.o.o.

Zaposlenici

 • Tvrtka

  od 0 do 9 Zaposlenih

Prihod

 • 2016

  Ispod 500 000 EUR

 • 2015

  Ispod 500 000 EUR

 • 2014

  Ispod 500 000 EUR

Rukovoditelji LEGURA d.o.o.

Uprava i rukovoditelji

Andrija Matić

direktor

Aktivnosti LEGURA d.o.o.

Moglo bi vas još zanimati: