MAGIC-MONT d.o.o.

Ulica bana Jelačića 14
43280 Garešnica
Hrvatska

Online kupnja podataka i kompanijskih lista

Osnovne informacije MAGIC-MONT d.o.o.

Poslovna aktivnost

Iznajmljivanje ostalih predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo, d. n.

Opće informacije

Godina osnivanja
OIB 010054691
Pravni oblik Limited Liability Company
Temeljni kapital 20.000 HRK
Vrsta tvrtke Glavni ured
OIB HR67483547256

Banka(e)

 • Podravska banka

Ključni pokazatelji MAGIC-MONT d.o.o.

Zaposlenici

 • Tvrtka

  od 10 do 19 Zaposlenih

Prihod

 • 2016

  Ispod 500 000 EUR

 • 2015

  Ispod 500 000 EUR

 • 2014

  Ispod 500 000 EUR

Rukovoditelji MAGIC-MONT d.o.o.

Uprava i rukovoditelji

Darko Međugorac

direktor

Moglo bi vas još zanimati:

Moglo bi vas još zanimati: