MAJOR M. d.o.o.

Carera 55
52210 Rovinj
Hrvatska

Online kupnja podataka i kompanijskih lista

Osnovne informacije MAJOR M. d.o.o.

Poslovna aktivnost

trgovina, usluge, uvozizvoz

Opće informacije

Godina osnivanja
OIB 040012051
Pravni oblik Limited Liability Company
Temeljni kapital 17.700 HRK
Vrsta tvrtke Glavni ured
OIB HR14039303491

Banka(e)

 • Raiffeisenbank Austria

Ključni pokazatelji MAJOR M. d.o.o.

Zaposlenici

 • Tvrtka

  od 0 do 9 Zaposlenih

Prihod

 • 2016

  Ispod 500 000 EUR

 • 2015

  Ispod 500 000 EUR

 • 2014

  Ispod 500 000 EUR

Rukovoditelji MAJOR M. d.o.o.

Uprava i rukovoditelji

Šandor Major

direktor

Moglo bi vas još zanimati: