MARUN d.o.o.

Antona Mataije bb
51250 Novi Vinodolski
Hrvatska

Online kupnja podataka i kompanijskih lista

Osnovne informacije MARUN d.o.o.

Poslovna aktivnost

Hoteli

Opće informacije

Godina osnivanja
OIB 040174953
Pravni oblik Limited Liability Company
Temeljni kapital 35.290.000 HRK
Vrsta tvrtke Glavni ured
OIB HR5447627941

Banka(e)

 • Erste & Steiermarkische Bank

Ključni pokazatelji MARUN d.o.o.

Zaposlenici

 • Tvrtka

  od 0 do 9 Zaposlenih

Prihod

 • 2016

  Ispod 500 000 EUR

 • 2015

  Ispod 500 000 EUR

 • 2014

  Ispod 500 000 EUR

Rukovoditelji MARUN d.o.o.

Uprava i rukovoditelji

Branimir Iveković

direktor

Aktivnosti MARUN d.o.o.

Aktivnosti / djelatnosti

 • Proizvođač
 • Distributer
 • Davatelj usluga

Moglo bi vas još zanimati: