MATRAK PROMET d.o.o.

Lug Zabočki 71 f
49210 Zabok
Hrvatska

Online kupnja podataka i kompanijskih lista

Osnovne informacije MATRAK PROMET d.o.o.

Poslovna aktivnost

poljoprivrednih repro materijala

Opće informacije

Godina osnivanja
OIB 080298146
Pravni oblik Limited Liability Company
Temeljni kapital 20.000 HRK
Vrsta tvrtke Glavni ured
OIB HR36423522310
Fax +385 49 226049

Banka(e)

 • Raiffeisenbank Austria

Ključni pokazatelji MATRAK PROMET d.o.o.

Zaposlenici

 • Tvrtka

  od 0 do 9 Zaposlenih

Prihod

 • 2016

  Ispod 500 000 EUR

 • 2015

  Ispod 500 000 EUR

 • 2014

  Ispod 500 000 EUR

Rukovoditelji MATRAK PROMET d.o.o.

Uprava i rukovoditelji

Mladen Matraković

direktor

Moglo bi vas još zanimati: