MEDICOM d.o.o.

Hondlova 2.vlj
10000 Zagreb
Hrvatska

Online kupnja podataka i kompanijskih lista

Osnovne informacije MEDICOM d.o.o.

Poslovna aktivnost

elektromedicinskih i biomedicinskih aparata i instrumenata, diagnostičkih i terapeutskih aparata, laboratorijske opreme i uređaja za znanstvena i primijenjena istraživanja u medicini, kao i sve opreme i instrumente za medicinske ustanove i laboratorije,se

Opće informacije

Godina osnivanja
OIB 080119413
Pravni oblik Limited Liability Company
Temeljni kapital 25.000 HRK
Vrsta tvrtke Glavni ured
OIB HR35239633369
Fax +385 1 2330864
Web stranica http://www.medicom.hr

Banka(e)

 • Raiffeisenbank Austria

Ključni pokazatelji MEDICOM d.o.o.

Zaposlenici

 • Tvrtka

  od 20 do 49 Zaposlenih

Prihod

 • 2016

  Od 2 do 5 milijuna EUR

 • 2015

  Od 5 do 10 milijuna EUR

 • 2014

  Od 2 do 5 milijuna EUR

Rukovoditelji MEDICOM d.o.o.

Uprava i rukovoditelji

Tomislav Krsnik

direktor

Aktivnosti MEDICOM d.o.o.

Aktivnosti / djelatnosti

 • Proizvođač
 • Distributer
 • Davatelj usluga

Moglo bi vas još zanimati:

Moglo bi vas još zanimati: