Contact - MIHURIĆ d.o.o.

Treći odvojak Hrusta 1
51260 Crikvenica

Hrvatska

Legal information - MIHURIĆ d.o.o.

Nature Glavni ured
Godina osnivanja
Pravni oblik Limited Liability Company
Activity
Temeljni kapital 18.900 HRK
OIB 040035932
OIB HR61564517778
No employees od 0 do 9 Employees
Kompass ID? HR036470
Find new prospects
Create your target list in a few clicks to find similar companies

Poslovna aktivnost MIHURIĆ d.o.o.

izgradnja hidrograđevinskih objekata trgovina na veliko i posredovanje u trgovini trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama usluge u pomorskom prometu djelatnost putničkih agencija i turoperatora ugostiteljstvo: pripremanje hrane i pružanje usl

Other Companies recomended by Kompass:

&

Opće informacije  MIHURIĆ d.o.o.

Banka(e)

Erste & Steiermarkische Bank

Location -  MIHURIĆ d.o.o.

Rukovoditelji  MIHURIĆ d.o.o.

Margaretha ConstanceCarVanZwienen

član uprave

Ključni pokazatelji  MIHURIĆ d.o.o.

Aktivnosti  MIHURIĆ d.o.o.

Proizvođač Distributer Davatelj usluga