NOVATECH-BAAS d.o.o.

Trg kralja Tomislava 3
48327 Molve
Hrvatska

Online kupnja podataka i kompanijskih lista

Osnovne informacije NOVATECH-BAAS d.o.o.

Poslovna aktivnost

Proizv. betonskih proizvoda za građevinarstvo

Opće informacije

Godina osnivanja
OIB 010054683
Pravni oblik Limited Liability Company
Temeljni kapital 20.000 HRK
Vrsta tvrtke Glavni ured
OIB HR83454671176
Fax +385 1 2827216
Web stranica http://www.baas-eu.com

Banka(e)

 • Raiffeisenbank Austria

Ključni pokazatelji NOVATECH-BAAS d.o.o.

Zaposlenici

 • Tvrtka

  od 0 do 9 Zaposlenih

Prihod

 • 2016

  Ispod 500 000 EUR

 • 2015

  Ispod 500 000 EUR

 • 2014

  Ispod 500 000 EUR

Rukovoditelji NOVATECH-BAAS d.o.o.

Uprava i rukovoditelji

Dobrivoj Bancaliski

član uprave

Aktivnosti NOVATECH-BAAS d.o.o.

Aktivnosti / djelatnosti

 • Proizvođač
 • Distributer
 • Davatelj usluga

Moglo bi vas još zanimati: