ORNATUS KERAMIKA d.o.o.

Poljice 114
51315 Mrkopalj
Hrvatska

Online kupnja podataka i kompanijskih lista

Osnovne informacije ORNATUS KERAMIKA d.o.o.

Poslovna aktivnost

Proizvodnja keramičkih pločica i ploča

Opće informacije

Godina osnivanja
OIB 040210759
Pravni oblik Limited Liability Company
Temeljni kapital 20.000 HRK
Vrsta tvrtke Glavni ured
OIB HR35082171244
Fax +385 52 534273

Banka(e)

  • Raiffeisenbank Austria

Ključni pokazatelji ORNATUS KERAMIKA d.o.o.

Zaposlenici

  • Tvrtka

    od 0 do 9 Zaposlenih

Prihod

  • 2016

    Od 500 000 do 1 milijuna EUR

  • 2014

    Od 500 000 do 1 milijuna EUR

Rukovoditelji ORNATUS KERAMIKA d.o.o.

Uprava i rukovoditelji

Leo Hlača

član uprave

Moglo bi vas još zanimati: